Saturday, 6 February 2010

Dangerous Knowledge

U ovom dokumentarcu, David Malone posmatra 4 izuzetna matematičara - Georg Cantora, Ludwig Boltzmanna, Kurt Gödela i Alan Turinga - čija genijalnost je duboko uticala na nas, ali što je tragično, dovela ih je do ludila, i konačno, navela ih da sebi oduzmu živote.

Film počinje sa Georg Cantorom, velikim matematičarem čiji je rad dokazao da predstavlja osnovu za matematiku XX veka. Verovao je da je božji glasnik, i konačno, poludeo je pokušavajući da dokaže svoje teorije o beskonačnosti.

Ludwig Boltzmann se borio da dokaže prisustvo atoma i verovatnoću, što ga je na kraju dovelo do samoubistva.

Kurt Gödel, introvertni Einsteinov bliski prijatelj, dokazao je da će uvek biti problema koji su izvan ljudskog racija. Život je okončao u sanatorijumu gde je izgladneo sebe do smrti.

Konačno, Alan Turing, veliki Bletchley Park "razbijač šifri", otac kompjuterskih nauka i homoseksualac, umro je pokušavajući da dokaže da pojedine stvari fundamentalno nije moguće dokazati.

U filmu se takođe razgovara sa najnovijim misliocima koji su nastavili da istražuju pitanje: da li postoje stvari koje matematika i ljudski um ne poznaju. To su Greg Chaitin, matematičar u IBM-ovom Thomas J. Watson istraživačkom centru u New Yorku i Roger Penrose.

Dokumentarac Opasno znanje  se bavi nekim od dubokih pitanja o istinskoj prirodi stvarnosti, na koja matematičari i dalje pokušavaju da pronađu odgovore.


Film by: BBC Four
Year:     2007
Length:  89:01 mins

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts with Thumbnails